Sao lục 04/2011/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 04/2011/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 26/01/2011
Trích yếu hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 31/12/2010
Công báo 87 + 88
Văn bản liên quan