Nghị quyết 04/2011/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 04/2011/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 03/08/2011
Trích yếu phê chuẩn đề nghi của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 03/08/2011
Công báo 459 + 460
Văn bản liên quan