Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BCA-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 04/2010/TTLT-BCA-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 09/08/2010
Trích yếu hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của Nhà nước.
Người ký NGUYỄN THỊ XUYÊN - TRUNG TƯỚNG ĐẶNG VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 536 + 537
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT
  • Ngày ban hành: 19/10/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2015