Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 03/VBHN-BNV
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 09/11/2018
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.
Người ký TRẦN THỊ HÀ
Ngày hiệu lực
Công báo 1053 + 1054, 1055 + 1056
Văn bản liên quan