Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 03/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 06/09/2018
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
Người ký LÊ ĐÌNH THỌ
Ngày hiệu lực
Công báo 933 + 934
Văn bản liên quan