Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 03/NĐHN-BNV
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 21/05/2019
Trích yếu hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực
Công báo 461 + 462
Văn bản liên quan