Chỉ thị 03/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 03/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/01/2017
Trích yếu về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Công báo 127 + 128
Văn bản liên quan