Thông tư 03/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 14/05/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Công báo 471 + 472
Văn bản liên quan