Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2019/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 22/01/2019
Trích yếu quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.
Người ký NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ngày hiệu lực 08/03/2019
Công báo 167 + 168, 169 + 170
Văn bản liên quan