Thông tư 03/2018/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2018/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/01/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/03/2018
Công báo 355 + 356
Văn bản liên quan