Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 03/2018/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 15/05/2018
Trích yếu hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.
Người ký NGUYỄN HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Công báo 713 + 714
Văn bản liên quan