Nghị định 03/2018/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 03/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/01/2018
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 04/01/2018
Công báo 91 + 92
Văn bản liên quan