Thông tư 03/2017/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2017/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 05/04/2017
Trích yếu quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.
Người ký LÊ THÀNH LONG
Ngày hiệu lực 22/05/2017
Công báo 299 + 300
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2010/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010