Thông tư 03/2017/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2017/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 19/05/2017
Trích yếu ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 03/07/2017
Công báo 449 + 450
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 94/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 34/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 03/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2017