Thông tư 03/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 20/01/2017
Trích yếu quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Công báo 183 + 184, 185 + 186
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 78/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 107/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 57/2014/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 24/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015