Nghị định 03/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 03/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/01/2017
Trích yếu về kinh doanh casino.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Công báo 105 + 106
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2014

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

luật Quảng cáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013