Luật 03/2016/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 03/2016/QH14
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 22/11/2016
Trích yếu luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 1277+1278
Văn bản liên quan
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 67/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 26/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015