Thông tư 03/2015/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2015/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 03/06/2015
Trích yếu quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/08/2015
Công báo 639 + 640
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn khám sức khỏe.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2013/TT-BYT
  • Ngày ban hành: 06/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013