Sao lục 03/2011/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 03/2011/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 18/01/2011
Trích yếu Hiệp định viện trợ cho Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn" giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD).
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 18/01/2011
Công báo 89 + 90
Văn bản liên quan