Luật 03/2011/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 03/2011/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 11/11/2011
Trích yếu Luật Tố cáo.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Công báo 165 + 166
Văn bản liên quan