Thông tư 03/2010/TT-TTCP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2010/TT-TTCP
Cơ quan ban hành THANH TRA CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/07/2010
Trích yếu hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.
Người ký TRẦN VĂN TRUYỀN
Ngày hiệu lực 30/08/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 29/2013/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 13/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2014/TT-BKHĐT
  • Ngày ban hành: 14/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2015/TT-TTCP
  • Ngày ban hành: 16/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2015