Thông tư 03/2010/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2010/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 26/04/2010
Trích yếu ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng.
Người ký NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Ngày hiệu lực 10/06/2010
Công báo 453 + 454, 455 + 456, 457 + 458, 459 + 460, 461 + 462, 463 + 464, 465 + 466, 467 + 468, 469 + 470, 471 + 472, 473 + 474, 475 + 476, 477 + 478, 479 + 480, 481 + 482, 483 + 484, 485 + 486
Văn bản liên quan