Nghị quyết 02/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/01/2011
Trích yếu về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 09/01/2011
Công báo 67 + 68
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 30/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2011

về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2441/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 31/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2010

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2011

về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bao đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2051/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 16/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011