Thông tư 02/2019/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2019/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 29/03/2019
Trích yếu ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng.
Người ký NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Ngày hiệu lực 15/05/2019
Công báo 433 + 434, 435 + 436, 437 + 438
Văn bản liên quan