Thông tư 02/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/01/2019
Trích yếu quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/03/2019
Công báo 311 + 312, 313 + 314, 315 + 316, 317 + 318
Văn bản liên quan