Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2018/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 31/01/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 17/03/2018
Công báo 377 + 378
Văn bản liên quan