Quyết định 02/2018/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2018/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/01/2018
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 18/03/2018
Công báo 287 + 288
Văn bản liên quan