Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2017/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 13/03/2017
Trích yếu ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Người ký HỒ ĐỨC PHỚC
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Công báo 205 + 206
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 81/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 24/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 80/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2013/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 05/04/2013
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2013