Thông tư 02/2015/TT-TTCP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2015/TT-TTCP
Cơ quan ban hành THANH TRA CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/03/2015
Trích yếu quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.
Người ký HUỲNH PHONG TRANH
Ngày hiệu lực 04/05/2015
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 24/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2015/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 16/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2016

quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 31/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016

quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2017/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 24/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2010/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010