Thông tư 02/2015/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2015/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 06/03/2015
Trích yếu quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.
Người ký TRẦN ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/05/2015
Công báo 463 + 464
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 09/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014