Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/2015/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 15/01/2015
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 01/03/2015
Công báo 263 + 264
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Tố tụng hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 64/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 24/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 13/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2012