Quyết định 02/2014/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2014/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/01/2014
Trích yếu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 25/03/2014
Công báo 139 + 140
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 35/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 18/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 78/2014/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 26/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2015