Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 08/01/2013
Trích yếu Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH - NGUYỄN VĂN TRUNG - LÊ MẠNH HÙNG
Ngày hiệu lực 23/03/2013
Công báo 125 + 126
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
  • Ngày ban hành: 02/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011