Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2013/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 29/03/2013
Trích yếu ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước.
Người ký ĐINH TIẾN DŨNG
Ngày hiệu lực 13/05/2013
Công báo 211 + 212
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 05/2012/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 06/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2017/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 12/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1970
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2017/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 31/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2017