Thông tư 02/2012/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2012/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 13/01/2012
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 89/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hoạt động đối ngoại biên phòng.
Người ký ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH
Ngày hiệu lực 27/02/2012
Công báo 145 + 146
Văn bản liên quan