Luật 02/2011/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 02/2011/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 11/11/2011
Trích yếu Luật Khiếu nại.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật tiếp công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 42/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 25/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014