Lệnh 02/2011/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 02/2011/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 04/03/2011
Trích yếu về việc công bố Pháp lệnh.
Người ký NGUYỄN MINH TRIẾT
Ngày hiệu lực 04/03/2011
Công báo 171 + 172
Văn bản liên quan