Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/2010/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 22/10/2010
Trích yếu bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 22/10/2010
Công báo 622 + 623
Văn bản liên quan