Nghị định 84/2012/NĐ-CP
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 84/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 12/10/2012
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân tộc.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Công báo 635 + 636 - năm 2012