Thông báo 012/2011/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 012/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 10/03/2011
Trích yếu hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực 10/03/2011
Công báo 155 + 156
Văn bản liên quan