Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-VPQH
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Ngày ban hành 04/01/2019
Trích yếu hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng.
Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 303 + 304
Văn bản liên quan