Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 06/01/2015
Trích yếu hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Người ký TRẦN VĂN TÙNG
Ngày hiệu lực
Công báo 197 + 198
Văn bản liên quan