Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT
Ngày ban hành 03/01/2014
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về phương thức bay hàng không dân dụng.
Người ký ĐINH LA THĂNG
Ngày hiệu lực
Công báo 119 + 120
Văn bản liên quan