Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 19/09/2013
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Người ký PHẠM VŨ LUẬN
Ngày hiệu lực 19/09/2013
Công báo 629 + 630
Văn bản liên quan