Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-BGDĐT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 08/01/2018
Trích yếu hợp nhất Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
Người ký NGUYỄN VĂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 229 + 230
Văn bản liên quan