Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/VBHN-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 18/01/2016
Trích yếu Hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
Người ký VŨ HUY HOÀNG
Ngày hiệu lực
Công báo 143 + 144
Văn bản liên quan