Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/01/2018
Trích yếu về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan