Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 02/01/2014
Trích yếu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 02/01/2014
Công báo 107 + 108
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014

sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2014