Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/01/2017
Trích yếu Về những nhiêm vu, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 53 + 54
Văn bản liên quan