Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/NĐHN-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 17/01/2013
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM TIẾN
Ngày hiệu lực
Công báo 67 + 68
Văn bản liên quan